MEB DYK ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

MEB Yetiştirme ve Destekleme Kursları (DYK) ile ilgili 24 soru ve cevap

MEB'in bu günlerde en önemli gündemlerinden birisi hiç kuşku yok ki DYK (Destekleme yetiştirme kursları) .3 Ekim'de başlayacak kurslara öğretmenler 21 Eylül'e kadar başvuru yapacaklar.Eylül'den Ekim'e kadar da öğrenciler başvuru yapacaklar.Kılavuz yayınlandı ancak hala bir takım soru işaretleri var konuyla ilgili.MEB bu konuda 24 soru hazırlayıp cevaplarını aşağıdaki şekilde yayınladı.

1. Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne nasıl ulaşılır?

http://odsgm.meb.gov.tr adresinden Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmî internet sayfası açılır. Sağ üst bölümde yer alan “E-KURS” butonu tıklanır. Ayrıca, adres çubuğuna https://e-kurs.eba.gov.tr/ yazılarak da Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne ulaşılabilir.

2. Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne kurs merkezleri girişi nasıl yapılacaktır?

Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi Girişi sayfasından “Kurs Merkezleri için MEBBİS Girişi” butonu tıklanır. Güvenlik kodu girildikten sonra kurum kodu ve kurum şifresi girilir.

3. Kurslardan kimler faydalanacaktır?

Kurslara Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden her sınıf seviyesindeki istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecektir.

4. Kurslar en geç ne zaman açılacaktır?

Kurslar eğitim ve öğretim takvimine uygun şekilde dönemlik, yıllık (iki dönemlik) ve yaz kursu şeklinde açılabilir. Dönemlik ve yıllık kurslar hafta içi ders saatleri dışında ve hafta sonu açılacaktır. I. dönem ve yıllık kurslar, en geç Ekim Ayının, II. dönem kurslar ise Şubat Ayının ikinci hafta sonuna kadar başlatılır. Yıllık kurslarda yarıyıl tatilinde kurs yapılmaması esastır. Olağanüstü durumlarda bu süreler il millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir. Yaz dönemi kursları, kurs merkezlerince ders yılının dışında kalan sürede yapılacak şekilde planlanır ve il/ilçe komisyonunun onayı ile yürürlüğe girer.

5. Kurs merkezleri nasıl belirlenir?

Fiziki altyapısı, ulaşım imkânları, yerleşim birimindeki konumu, ısınma, güvenlik gibi durumları uygun olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri millî eğitim müdürlüğünce kurs merkezi olarak belirlenecektir. Nüfus yoğunluğu az olan ilçelerde merkezi bir okul kurs merkezi olarak belirlenir.

6. Kurslar hangi derslerden açılır?

Ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının haftalık ders çizelgesinde bulunan derslerden ve ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde bulunan derslerden veli ve öğrenci talebine göre açılacaktır.

7. Kurslarda görev alacak öğretmenler nasıl belirlenir?

Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler e-kurs modülü üzerinden müracaatlarını yapar. İl/ilçe millî eğitim müdürlüğündeki komisyonlarca görev alacakları kurs merkezi müdürlüğüne bildirilir. Son olarak bu öğretmenlerin görevlendirilmesi kurs merkezi müdürlüğünce öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır. İhtiyaç olması halinde komisyonlar tarafından ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılabilir. Kurs merkezleri, görev veremedikleri öğretmenleri modül üzerinden ihtiyaç dışı olarak il havuzuna gönderir. Bu öğretmenlere başka okullarda görev verilebilir.

8. Öğretmenler kurslarda bir haftada toplam kaç saate kadar derse girebilecektir?

Öğretmenler okulda girdiği dersler dâhil haftada toplam 40 saate kadar ders verebilecektir. Örneğin bir öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa19 saate kadar, okulda haftada 30 saat derse giriyorsa 10 saate kadar derse girebilecektir.

9. Kurs merkezlerinde görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ücretleri hangi mevzuata göre ödenir?

Öğretmenlerin ve kurs merkezi yöneticilerinin ücretleri, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenecektir.

10. Okul müdürü veya müdür yardımcıları kurslarda ders verebilecek midir?

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenecektir.

11. Kurs merkezlerinde görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde bu ihtiyaç nasıl karşılanır?

Öğretmen sayısının yetersiz olduğu durumlarda, başka okullarda görev yapan kadrolu öğretmenler ile ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere görev verilir.

12. Kurslarda rehberlik öğretmenleri görev alabilecek midir?

Kurslarda rehberlik öğretmenleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 54 ve 55. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

13. Yedek subay öğretmenlere kurslarda görev almaları halinde ücret ödemesi yapılabilir mi?

Yedek subay öğretmenlere kurslarda isteğe bağlı olarak görev verilebilir. Ancak 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun geçici 8 inci maddesinde geçen “Bu öğretmenlere öğretmenlikten dolayı ayrıca bir ücret ödenmez.” hükmü gereği herhangi bir ücret ödemesi yapılamayacaktır.

14. İlkokul öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursları açılabilecek midir?

İlkokul öğrencileri için herhangi bir destekleme ve yetiştirme kursu açılmayacaktır.

15. Kurs merkezlerinde bir sınıf seviyesinde birden fazla şube açılması durumunda öğrenci/kursiyerlerin seviyelerine göre sınıflar oluşturulabilecek midir?

Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı yılsonu başarı puanı, Bakanlıkça veya kurs müdürlüğünce yapılacak tarama test sonuçları; kursiyerlerin diploma notu vb. ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

16. Bir öğrenci en fazla kaç farklı dersten kurs alabilir?

• Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 farklı dersten, haftalık toplam 12 saate kadar,
• 8. sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık toplam 18 saate kadar,
• Ortaöğretim kurumlarının 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar,
• 12. sınıftaki öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler en fazla 6 farklı dersten haftalık toplam 24 saate kadar,
kurs tercih edebilirler.

17. Mezunlara yönelik kurslarla ilgili iş ve işlemler nasıl yürütülecektir?

Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezleri sorumluluğunda açılır. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı veya fiziki kapasitesinin uygun olmadığı hâllerde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince uygun görülen binalarda da açılabilir. Mezunlara yönelik yaygın eğitim kurslarının örgün eğitim kurumlarında açılması halinde, kurs açma/kapatma, ders programları onay, öğretmen belirleme, öğrenci kayıt vb. iş ve işlemler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince; kursların yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler ise kursun yapıldığı örgün eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülür.

18. Açık öğretim öğrencileri için kurslar nasıl planlanacak?

Bu öğrencilerin kursları da örgün eğitim kurumlarında düzenlenecektir. Ancak il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlarca bu öğrencilerin kurslarının zorunlu eğitim çağındaki örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin kurslarından farklı bir ortamda olacak şekilde planlanması gerekmektedir.

19. Ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik kurs açılabilecek midir?

Ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik herhangi bir kurs planlaması yapılmayacaktır.

20. Kurs programları nasıl oluşturulacaktır?

Kurslarda derslerin örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanacak olan kurs programı çerçevesinde yürütülmesi esastır. Programı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders programı oluşturulur. Kurs programları en geç kursların açıldığı ilk haftanın son işgününe kadar kurs merkezi müdürüne onaylatılır.

21. Kurslarda sınıf mevcudu kaç öğrenci/kursiyerden oluşur?

Her bir kurs programına devam edecek sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan az olamaz. Sınıf mevcudunun 20 olması esastır. Bu sayı dolmadan yeni bir sınıf açılamaz. Sınıf mevcudu en fazla 25’e kadar çıkartılabilir.

22. Öğrencilerin kurslara devam etmesi zorunlu mudur?

Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir.

23. Kurslara katılacak olan öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret alınacak mıdır?

Kurslar ücretsizdir. Bu nedenle, veli ve öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

24. Yarıyıl tatilinde kurslar devam edecek midir?

Yarıyıl tatilinde kursların tamamında ders yapılmayacaktır.

DYK Eğitim Kurumu Başvuru Tanıtım Videosunu İndirmek için Tıklayınız

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları E-kılavuzu İndir

MEB DYK Öğretmen ve Öğrenci Girişi Yapmak için Tıklayınız

EBA Girişi için Tıklayınız

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Bu yıl hangi sınavlar olacak? Üniversite öncesi ve sonrası sınavlar ile alakalı bilgiler basında çıkan haberler tek bir adreste. Sitemiz sadece haber ve bilgi portalıdır.