JANA Meslek Yüksekokulları

*** JANA Sınavıyla İlgili Tüm Duyurulardan Haberdar Olmak ve İşlemlerinizi Gerçekleştirebilmek için Buraya Tıklayınız

Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacı olan Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma personelin lider, planlayıcı ve icracı olarak ilgili kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen mülki, adli, askeri, ve diğer görevleri en iyi biçimde yerine getirebilecek düzeyde yetiştirilmesi amacıyla, Jandarma Okullar Komutanlığı bünyesinde yer alan;

Jandarma Subay Temel Kurs Komutanlığı,

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı,

Jandarma Astsubay Temel Kurs Tabur Komutanlığı ve

Uzman Jandarma Okul Komutanlığında, modern yöntemlerle eğitim ve öğretim verilmektedir.

Jandarma Okullar Komutanlığı;

Ankara ili Beytepe bölgesinde, İncek Bulvarı 5’inci kilometrede Jandarma Eğitim Komutanlığı Kampusu içerisinde konuşlandırılmıştır. Çevresinde Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve TED Koleji bulunmaktadır.

Jandarma Okullar Komutanlığında öğrenim gören adaylara;

Eğitim ve öğretime devam eden subay, astsubay ve uzman jandarma adaylarının eğitim ve öğretim giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca Subay Temel Kurs K.lığında öğrenim gören Sözleşmeli Subay kursiyerlere ve J.Astsubay Temel Kursunda öğrenim gören Sözleşmeli Astsubay(Bayan) adaylarına normal personel maaşları ödenmektedir. J.Astsubay meslek Yüksek Okulu öğrencilerine ve Uz.J.Okulu öğrencilerine öğrenimleri süresince öğrenim harçlığı ödenmektedir.

Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma olarak mezun olup göreve başlayanların bazı hakları:

Mevcut yönetmelik ve yönerge hükümleri gereği puan esasına göre askeri lojmanlardan yararlanma,

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) imkanlarından yararlanma (Borç para alma, ev kredisi kullanma, konut edinme, v.b.),

Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan; Orduevlerinden, Askeri Sosyal Tesislerden ve Sağlık Hizmetlerinden yararlanma,

Lisan kursu, yurt içi ve yurt dışında hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı toplantılarına iştirak ve yurt dışında inceleme, bilgi ve görgü artırma imkanı,

Aylıklarına ilave olarak; Silahlı Kuvvetler Tazminatı, aile ve çocuk, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından yararlandırılmaktadırlar.

Jandarma Subay Temel Kurs Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı’nın subay ihtiyacı; Kara Harp Okulu mezunu teğmenler ve sivil kaynaktan temin edilen muvazzaf / sözleşmeli personel ile astsubaylıktan subaylığa geçirilen personelden karşılanmaktadır.

Kara Harp Okulu mezunu jandarma sınıfı teğmenler, mezuniyetlerini müteakip Jandarma Okullar Komutanlığına katılarak, Jandarma Subay Temel Kurs Komutanlığında bir yıl süreli eğitim ve öğretime tabi tutulmaktadır.

Sözleşmeli subay adayları; Jandarma Genel Komutanlığınca kaynak olarak belirlenen en az dört yıl süreli lisans programlarından mezun olmuş adaylar arasından seçilmektedir. Başvuru başlangıç tarihi itibariyle lisans mezunlarının 27, yüksek lisans veya doktoralarını tamamlamış adayların 32 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir. 27 yaşından büyük ve Lisansüstü mezunu olarak başvuran adayların yüksek lisans veya doktora eğitimlerini hangi alanda yaptıkları önemli değildir. Ancak bu adayların lisans eğitimlerini başvuru kılavuzunda kaynak olarak gösterilen programlarda yapmaları gerekmektedir. Hangi sınıflara erkek veya bayan alınacağı başvuru kılavuzunda açıklanmaktadır.

Seçme sınavları sonucunda başarılı olan Sözleşmeli subay adayları ile ön sözleşme imzalandıktan sonra gönderildikleri eğitim merkezinde altı ay süreli “Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi”ne alınmaktadır.

Askeri eğitimi başarı ile tamamlayan sözleşmeli subay adayları, teğmen olarak naspedilmeyi müteakip, Jandarma sınıfında olanlar Jandarma Okullar Komutanlığı emrinde bir yıl süre ile adlî, mülkî, askerî ve diğer görevlerle ilgili jandarma mesleki eğitim ve öğretimine, diğer teknik ve yardımcı sınıf teğmenler ise sınıfları ile ilgili sınıf okullarında / eğitim merkezlerinde Mesleki Oryantasyon Eğitimine tabi tutulmakta ve bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar kıt’alara atandırılmaktadır. (Sözleşmeli Subay Sınavı giriş koşulları ile diğer açıklayıcı bilgiler her yıl (www.jandarma.tsk.tr) internet adresinde yayınlanmaktadır.)

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ( JAMYO)

Başvurular ÖSYS başvurularının tamamlanmasının ardından başlamakta olup, adaylar ilan edilecek puan türü ve taban puana göre ikinci aşama seçme sınavlarına çağrılmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığınca kaynak olarak belirlenen Lise/dengi okullardan ve belirtilen yıllarda mezun olmuş, 21 yaşından büyük olmayan, ve aynı zamanda ÖSYS’ye başvuru sırasında Aday Bilgi Formunun Askeri Okullara Girme isteği alanını işaretleyen erkek adaylar (www.jandarma.tsk.tr) internet adresinden başvuru yapabilirler. Seçme sınavlarında başarılı olarak okula kabulü yapılan astsubay adayları, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunda ( JAMYO) iki yıl süreli (yatılı) eğitim ve öğretime tabi tutulmakta ve başarılı olanlar Jandarma Astsubay Çavuş rütbesiyle mezun olmaktadır. (JAMYO giriş koşulları her yıl (www.jandarma.tsk.tr) internet adresinde yayınlanmaktadır.)

Kıt’alarda en az dört yıl görev yapan ve gerekli diğer niteliklere sahip astsubaylar, yapılacak sınavda başarılı olmaları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde verilecek eğitim ve öğretime müteakip subay olabilmektedir.

Jandarma Astsubay Temel Kurs Tabur Komutanlığı ( JATEK)

Dış Kaynaktan Astsubay Temini

Başvurular her yıl muhtemelen Ocak veya Şubat aylarında ÖSYM İl Sınav Yöneticiliklerine yapılmakta olup, adayların Jandarma Genel Komutanlığınca kaynak olarak belirlenen en az iki yıl süreli önlisans veya lisans programlarından mezun olmakla birlikte aynı zamanda lise öğrenimlerini kaynak olarak belirlenen Lise/dengi okullarda tamamlamış olmaları ve önlisans mezunlarının 25, lisans mezunlarının ise 27 yaşından büyük olmamaları(bir üst yaştan gün almamış olmaları) ve erkek olmaları gerekmektedir. Adaylar ÖSYM tarafından yapılan özel yazılı sınava göre ikinci aşama Seçme sınavlarına çağrılmaktadır. Seçme sınavlarında başarılı olarak okula kabulü yapılan astsubay adayları, yaklaşık 3 ay süreli Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı kazandırma eğitimine(yatılı) tabi tutularak, başarılı olanlar Jandarma Astsubay Çavuş rütbesiyle mezun olmakta ve müteakiben 9 ay süre ile Jandarma Astsubay Temel Kurs Tabur Komutanlığı bünyesinde adlî, mülkî, askerî ve diğer görevlerle ilgili jandarma mesleki eğitim ve öğretim görmektedir. (JATEK giriş koşulları her yıl (www.jandarma.tsk.tr) internet adresinde yayınlanmaktadır.)

En az dört yıl görev yapan ve gerekli diğer niteliklere sahip görevdeki astsubaylar, yapılacak sınavda başarılı olmaları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde verilecek eğitim ve öğretime müteakip subay olabilmektedir.

Sözleşmeli Astsubay (Bayan) Temini

Sözleşmeli Astsubaylığa başvuru başlangıç tarihi itibariyle Jandarma Genel Komutanlığınca kaynak olarak belirlenen 4 yıldan daha az süreli yükseköğrenim programlarını bitirenler için 24, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim programlarını bitirenler için 26 yaşını doldurmamış (bir üst yaştan gün almayanlar) bayan adaylar başvurabilmekte, yapılan seçme sınavlarında başarılı olan ve kendileri ile ön sözleşme imzalanan sözleşmeli astsubay (Bayan) adayları yaklaşık 3 ay süreli Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı kazandırma eğitimine(yatılı) alınmaktadır.

Askeri eğitimi başarı ile tamamlayan sözleşmeli astsubay(bayan) adayları Astsubay Çavuş rütbesi ile Jandarma Astsubay Temel Kurs Tabur Komutanlığı emrinde yaklaşık 9 ay süre ile adlî, mülkî, askerî ve diğer görevlerle ilgili jandarma mesleki eğitim ve öğretimine tabi tutulmakta ve bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar kıt’alara atandırılmaktadır.(Sözleşmeli Astsubay (Bayan) Sınavı giriş koşulları ile diğer açıklayıcı bilgiler her yıl (www.jandarma.tsk.tr) internet adresinde yayınlanmaktadır.)

Uzman Jandarma Okulu

Başvurular her yıl muhtemelen Ocak veya Şubat aylarında ÖSYM İl Sınav Yöneticiliklerine yapılmakta olup, adayların en az lise/dengi okul mezunu olmakla beraber lise eğitimlerini kaynak olarak belirtilen lise/dengi okullarda yapmaları, erkek olmaları, evli adayların askerliklerini yapmış olması, askerliğini yapmış adayların terhis tarihinden başvuru yılı itibariyle 2 yıldan fazla bir sürenin geçmemiş olması, yine başvuru yılı itibariyle 19 yaşından küçük, 24 yaşından ise büyük olmamaları gerekmektedir. Seçme sınavlarında başarılı olarak okula kabulü yapılan Uzman Jandarma adayları, Uzman Jandarma Okulunda bir yıl süreli olarak (yatılı) eğitim ve öğretime tabi tutulmakta ve başarılı olanlar Uzman Jandarma Çavuş rütbesiyle mezun edilmektedir. (Uzman Jandarma Okul Komutanlığı giriş koşulları her yıl (www.jandarma.tsk.tr) internet adresinde yayınlanmaktadır.)

En az üç yıl Uzman Jandarma olarak görev yapan ve gerekli diğer niteliklere sahip Uzman Jandarmalar, yapılacak sınavda başarılı olmaları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde verilecek eğitim ve öğretime müteakip astsubay olabilmektedir.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Bu yıl hangi sınavlar olacak? Üniversite öncesi ve sonrası sınavlar ile alakalı bilgiler basında çıkan haberler tek bir adreste. Sitemiz sadece haber ve bilgi portalıdır.