ÖSYM Sınavsız Geçiş Bölümleri (2 Yıllık Önlisans Programları)

ÖSYM Sınavsız Geçiş Bölümleri,ÖSYM Sınavsız Geçiş Bölümleri ,ÖSYM Sınavsız Geçiş Bölümleri (2 Yıllık Önlisans Programları), YKS Sınavsız Geçiş Bölümleri...

Net Sihirbazı Tıkla İndir

Yükseköğretim (Lisans-Önlisans) Program Atlası Tıkla İndir

YKS Başarı Sırası Sihirbazı Tıkla İndir

Meslek ve teknik lise mezunlarının sınavsız geçişle yerleşebilecekleri önlisans (2 Yıllık Üniversite) programları aşağıda sıralanmıştır.

Bu tabloda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının hangi alanlarından (mor renkli) mezun olanların ön lisans programlarından hangilerine Sınavsız Geçişle yerleştirilecekleri gösterilmiştir. Yani renkli olarak yazılmış alandan mezunsanız, hemen altındaki normal yazılmış bölüme sınavsız girebilirsiniz. Tüm bölümler bu listede yer almaktadır.

Tablo 3C, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların sınavsız yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.

Bu programlara yerleştirmede öncelik, sınavsız geçiş hakkı olan adaylardadır. Sınavsız geçişle kontenjanı dolmayan programlara, ortaöğretim kurumlarının diğer alanlarından mezun olan adaylar (tercih ettikleri takdirde) ilgili YKS yerleştirme puanı ile yerleştirilir.

Not: Meslek liselerinden ön lisanslara geçişte ek puan geliyor.YÖK Kanunu'nda değişiklik öngören kanun taslağına göre, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunu öğrenciler, YÖK'ün belirleyeceği aynı alanda bir ön lisans programına yerleşmeleri halinde ek puan hakkı kazanacak.

YKS'DE TABAN PUANLAR DEĞİŞTİ

Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 180 puan almaları gerekecek

Not 2:Sınavsız Geçiş Bilgi Kılavuzunu İndirmek için Buraya Tıklayınız

5. SINAVSIZ GE«›fiTEN YARARLANACAK
MESLEK L›SELER›
5.1. Milli Eðitim Bakanl˝ð˝ína Baðl˝ T¸m Mesleki ve Teknik
Ortaˆðretim Okul ve Kurumlar˝
End¸stri Meslek Lisesi
Teknik Lise
Anadolu Meslek Lisesi
Anadolu Teknik Lisesi
Mesleki Eðitim Merkezi
K˝z Meslek Lisesi
Meslek Lisesi
K˝z Teknik Lisesi
Anadolu K˝z Meslek Lisesi
Anadolu Meslek Lisesi
Anadolu K˝z Teknik Lisesi
Ticaret Meslek Lisesi
Anadolu Mahalli ›dareler Meslek Lisesi
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
Anadolu D˝˛ Ticaret Meslek Lisesi
Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Anadolu ›leti˛im Meslek Lisesi
Anadolu A˛Á˝l˝k Meslek Lisesi
Anadolu Ticaret Lisesi
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Mahalli ›dareler Meslek Lisesi
Sekreterlik Meslek Lisesi
«ok Programl˝ Lise (Mesleki ve Teknik Ortaˆðretim)
AÁ˝kˆðretim Lisesi (Mesleki ve Teknik Ortaˆðretim)
›mam Hatip Lisesi
Anadolu ›mam Hatip Lisesi
Ortopedik Engelliler «ok Programl˝ Lise
›˛itme Engelliler «ok Programl˝ Lise
Anadolu Saðl˝k «ok Programl˝ Lise
5.2. Diðer Bakanl˝klara ve Kurumlara Baðl˝ Meslek Liseleri
Saðl˝k Meslek Lisesi
Spor Meslek Lisesi
Meteoroloji Meslek Lisesi
Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi
Ziraat Teknik Lisesi
Adalet Meslek Lisesi
Tar˝m (Ziraat) Meslek Lisesi
Tapu Kadastro Meslek Lisesi
Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi
Anadolu A˛Á˝l˝k Meslek Lisesi
Meteoroloji Teknik Lisesi
Demiryolu Meslek Lisesi
Konservatuvar
5.3. Kuzey K˝br˝s T¸rk Cumhuriyeti Mesleki ve Teknik
Ortaˆðretim Okullar˝
5.4. Ortaasya T¸rk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklar˝
Mesleki ve Teknik Ortaˆðretim Okullar˝ (T¸rkiye ile an˝lan
¸lkeler aras˝nda yap˝labilecek anla˛malara uygun olarak)

6. SINAVSIZ OLARAK GE«›fi YAPILAB›LECEK
MESLEK Y‹KSEKOKULLARI
6.1. Devlet ‹niversiteleri Taraf˝ndan Kurulan Meslek
Y¸ksekokullar˝
• Teknik Bilimler Meslek Y¸ksekokulu
• Sosyal Bilimler Meslek Y¸ksekokulu
• Teknik Programlar˝ Uygulayan Meslek Y¸ksekokullar˝
• Saðl˝k Hizmetleri Meslek Y¸ksekokullar˝
• Adalet Meslek Y¸ksekokullar˝
• Tapu Kadastro Meslek Y¸ksekokullar˝
• Denizcilik Programlar˝n˝ Uygulayan Meslek Y¸ksekokullar˝
6.2. Vak˝f ‹niversiteleri Taraf˝ndan Kurulan Meslek
Y¸ksekokullar˝
Bir ¸niversite ve Y¸ksek Teknoloji Enstit¸s¸ne baðl˝ olmaks˝z˝n vak˝flar
taraf˝ndan kurulan meslek y¸ksekokullar˝d˝r. (4702 say˝l˝ Kanun vak˝flara bu olanað˝
tan˝m˝˛t˝r.)
6.3. Kuzey K˝br˝s T¸rk Cumhuriyeti Meslek Y¸ksekokullar˝
6.4. Anadolu ‹niversitesi AÁ˝kˆðretim Fak¸ltesi ÷nlisans
Programlar˝
7. VAKIF MESLEK Y‹KSEKOKULLARINA
SINAVSIZ GEÇİŞ

SINAVSIZ GEÇİŞ YAPILABİLECEK YÜKSEKOKULLARIN DETAYLI LİSTESİ
1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen)
1107-Bankacılık
3868-Bilgisayarlı Muhasebe
3318-Borsa Hizmetleri
1381-Deniz ve Liman İşletme
1396-Dış Ticaret
3324-Emlak Komisyonculuğu
1657-Genel Hizmetler (Demiryolu)
1814-İşletme
1814-İşletmecilik (Demiryolu)
2143-Muhasebe
4918-Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
4396-Muhasebe ve Finansman
4526-Pazarlama
4422-Pazarlama ve Perakende
4024-Satış Yönetimi ve Reklamcılık
3351-Sigortacılık
4532-Sigortacılık ve Risk Yönetimi
2645-Tesis İşletmeciliği
2693-Ticaret
2871-Ticaret Liselerini Alan Ayrımı Olmadığı Dönemde Bitirenler
4505-Ulaştırma Hizmetleri
Bankacılık ve Sigortacılık 2
Deniz ve Liman İşletmeciliği 2
Dış Ticaret 2
Emlak ve Emlak Yönetimi 2
Enerji Tesisleri İşletmeciliği 2
Hava Lojistiği 2
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi 2
İnsan Kaynakları Yönetimi 2
İşletme Yönetimi 2
Kooperatifçilik 2
Lojistik 2
Marina İşletme 2
Marka İletişimi 2
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2
Pazarlama 2
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 2
Posta Hizmetleri 2
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 2
Sosyal Güvenlik 2
Tarımsal İşletmecilik 2
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2

—-
4951- Acil Sağlık Hizmetleri
3523-Acil Tıp Teknisyenliği
3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği
Acil Durum ve Afet Yönetimi 2
Ameliyathane Hizmetleri 2
Elektronörofizyoloji 2
İlk ve Acil Yardım 2
İş Sağlığı ve Güvenliği 2
İş ve Uğraşı Terapisi 2
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 2
Otopsi Yardımcılığı 2
Perfüzyon Teknikleri 2
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2
—————————————————————————————————
1024-Adalet
3758-Zabıt Katipliği
Adalet 2
—————————————————————————————————
1039-Ağaç İşleri
4134-Ahşap Teknolojisi
3681-Ahşap Yat İnşaa
3434-Döşemecilik
2081-Mobilya ve Dekorasyon
4972-Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
4401-Müzik Aletleri Yapımı
Mobilya ve Dekorasyon 2
Ormancılık ve Orman Ürünleri 2
—————————————————————————————————
3544-Ağırlama ve Gıda Teknolojisi
1072-Aşçılık
1161-Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi
1176-Besin Teknolojisi-Pastacılık
1589-Beslenme ve Ev Yönetimi
1589-Ev Yönetimi
1589-Ev Yönetimi ve Beslenme
3455-Gıda Teknolojisi
3339-Kat Hizmetleri
4547-Konaklama
4333-Konaklama Hizmetleri
4348-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
1161-Kurum Beslenmesi
2158-Mutfak
4018-Otel İşletmeciliği
2205-Otelcilik ve Turizm
2295-Ön Büro
1176-Pastacılık
2295-Resepsiyon
2295-Resepsiyon (Ön Büro)
2357-Servis
2357-Servis Hizmetleri
2713-Turizm
3482-Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri
4113-Yiyecek İçecek Hizmetleri
Aşçılık 2
İkram Hizmetleri 2
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2
——–
3544-Ağırlama ve Gıda Teknolojisi
4856-Aile ve Tüketici Bilimleri
4856-Aile ve Tüketici Hizmetleri
1128-Besin Endüstrisi
1134-Besin Endüstrisi-İşleme
1155-Besin Kontrol ve Analizleri
1149-Besin Teknolojisi
1155-Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri
1149-Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri
1161-Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi
1589-Beslenme ve Ev Yönetimi
1306-Değirmencilik
1589-Ev Yönetimi
1589-Ev Yönetimi ve Beslenme
1155-Gıda Analizi
1155-Gıda Kontrol ve Analizleri
3455-Gıda Teknolojisi
1161-Kurum Beslenmesi
Çay Eksperliği 2
Endüstriyel Tavukçuluk 2
Et ve Ürünleri Teknolojisi 2
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2
Gıda Teknolojisi 2
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği 2
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 2
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 2
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi 2
Yağ Endüstrisi 2
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 2
—————————————————————————————————
3544-Ağırlama ve Gıda Teknolojisi
4856-Aile ve Tüketici Bilimleri
4856-Aile ve Tüketici Hizmetleri
1589-Beslenme ve Ev Yönetimi
1574-Ev Ekonomisi
1589-Ev Yönetimi
1589-Ev Yönetimi ve Beslenme
Ev İdaresi 2
—————————————————————————————————
4856-Aile ve Tüketici Bilimleri
4856-Aile ve Tüketici Hizmetleri
Sosyal Hizmetler 2
—————————————————————————————————
1045-Alt Yapı
1045-Alt Yapı (İnşaat)
1767-İnşaat
4312-İnşaat Teknolojisi
1773-İnşaat-Üst Yapı
1773-Üst Yapı
1773-Üst Yapı-İnşaat
2776-Yapı
2776-Yapı (Kagir-Ahşap)
2797-Yapı Ressamlığı
2776-Yapıcılık
Beton Teknolojisi 2
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2
Geoteknik 2
Harita ve Kadastro 2
İnşaat Teknolojisi 2
İş Sağlığı ve Güvenliği 2
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 2
Maden Teknolojisi 2
Mimari Restorasyon 2
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 2
Sulama Teknolojisi 2
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2
Yapı Denetimi 2
Yapı Ressamlığı 2
——-
1051-Anestezi / Anestezi Teknisyenliği
4987-Anestezi ve Reanimasyon
Anestezi 2
Elektronörofizyoloji 2
İş ve Uğraşı Terapisi 2
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2
—————————————————————————————————
3942-Animatörlük
4223-Eğlence Hizmetleri
3984-Host ve Hosteslik
4547-Konaklama
4348-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
3208-Seyahat Acentacılığı / Seyahat Acenteciliği
4464- Seyahat İşletmeciliği
4051-Tur Operatörlüğü
2713-Turizm
4505- Ulaştırma Hizmetleri
4113-Yiyecek İçecek Hizmetleri
Kültürel Miras ve Turizm 2
Otobüs Kaptanlığı 2
Turizm Animasyonu 2
Turizm Rehberliği 2
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2
—————————————————————————————————
3791-Ayakkabı Teknolojisi
4155-Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi
1093-Ayakkabıcılık
1369-Deri Konfeksiyon
1369-Deri-Hazır Giyim
3084-Deri Teknolojisi
1856-Kimya
4327- Kimya Teknolojisi
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi 2
Deri Konfeksiyon 2
Deri Teknolojisi 2
———————-
3559-Baskı (Ofset Baskı-Tipo Baskı)
1259-Cilt ve Serigrafi
1259-Ciltleme ve Serigrafi
1422-Dizgi
1609-Fotoğraf ve Klişe
3805-Fotoğrafçılık
4271-Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf ve Grafik
1684-Grafik / Grafik Sanatlar
3978-Grafik Tasarım
3057-Klasik Ciltçilik
2012-Matbaa / Matbaacılık
2185-Ofset Baskı
2185-Ofset Baskı Serigrafi
2274-Reprodüksiyon ve Klişe
3565-Tasarım Teknolojisi / Tasarım ve Teknolojisi
2707-Tipo Baskı
2707-Tipo Baskı Serigrafi
Basım ve Yayın Teknolojileri 2
Basın ve Yayıncılık 2
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2
Grafik Tasarımı 2
Marka İletişimi 2
—————————————————————————————————
1113-Beden
2122-Monitörlük
2446-Spor
Spor Yönetimi 2
—————————————————————————————————
1197-Bilgi İşlem
1202-Bilgisayar
3015-Bilgisayar Donanım
1217-Bilgisayar İşletimi
1217-Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği
3853-Bilgisayar Programcılığı
3021-Bilgisayar Yazılım
4176- Bilişim Teknolojileri
Basım ve Yayın Teknolojileri 2
Bilgi Güvenliği Teknolojisi 2
Bilgi Yönetimi 2
Bilgisayar Operatörlüğü 2
Bilgisayar Programcılığı 2
Bilgisayar Teknolojisi 2
Coğrafi Bilgi Sistemleri 2
İnternet ve Ağ Teknolojileri 2
Mobil Teknolojileri 2
Pazarlama 2
—————————————————————————————————
3957-Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme
4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
3262-Proses
2906-Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi
Üretimde Kalite Kontrol 2
——
3957-Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme
2933-Makine Model
1993-Makine Ressamlığı
4369-Makine Teknolojisi
2101-Model
2101-Modelcilik
Makine 2
Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2
Otomotiv Teknolojisi 2
—————————————————————————————————
3957-Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme
3978-Grafik Tasarım
2933-Makine Model
1993-Makine Ressamlığı
2101-Model
2101-Modelcilik
3565-Tasarım ve Teknolojisi / Tasarım Teknolojisi
Endüstri Ürünleri Tasarımı 2
—————————————————————————————————
3036-Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC)
4746-Denizcilik (Makine Zabitliği)
3785-Endüstriyel Mekanik
4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)
3785-Endüstriyel Otomasyon Tek. (Mekanik/Makine)
1636-Gemi Makineleri
3214-Hidrolik ve Pnömatik
3214-Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi
1808-İş Makineleri
1808-İş Makineleri Bakım ve Onarım
1808-İş Makineleri Operatörlüğü
1835-Kalıp / Kalıpçılık
3701-Konfeksiyon Makineleri Bakım ve Onarım
1987-Makine
4369-Makine Teknolojisi
3915-Mekatronik
2048-Metal İşleri
4375-Metal Teknolojisi
2054-Metalurji
2054-Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi)
2075-Mikroteknik
2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel)
4381-Motorlu Araçlar Teknolojisi
3036-Nümerik Kontrollü Makineler (CNC)
4416-Otomotiv Teknolojisi
4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniği)
2666-Tesviye
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2
Endüstriyel Kalıpçılık 2
Gemi Makineleri İşletme 2
Grafik Tasarımı 2
İş Makineleri Operatörlüğü 2
Makine 2
Mekatronik 2
Metalurji 2
Oto Boya ve Karoseri 2
Otomotiv Teknolojisi 2
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 2
Sondaj Teknolojisi 2
Tarım Makineleri 2
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve DepolamaTeknolojisi 2
—————————————————————————————————
1223-Boya Apre
2892-Boya-Baskı-Desen
1437-Dokuma
3963-Düz Örgü (Triko)
1788-İplik / İplikçilik
2583-Kalite Kontrol (Tekstil)
3571-Örgü Teknolojisi
2598-Örme / Örme Teknolojisi
2535-Tekstil
2541-Tekstil Boya-Apre
2892-Tekstil Boya-Baskı-Desen
1437-Tekstil Dokuma
1788-Tekstil İplik
1788-Tekstil İplikçilik
2583-Tekstil Kalite Kontrol
2598-Tekstil Örme
3188-Tekstil Tasarımı
4479-Tekstil Teknolojisi
3146-Tekstil (Örme Teknolojisi)
4039-Triko Desen
4066-Yuvarlak Örgü (Penye)
Çorap ve Moda Tasarımı 2
Halıcılık ve Kilimcilik 2
Moda Tasarımı 2
Tekstil Teknolojisi 2
—————————————————————————————————
3696-Boya Teknolojisi
1553-Endüstriyel Boya ve Dekorasyon
3104-Endüstriyel Boyacılık
1856-Kimya
4327-Kimya Teknolojisi
3131-Lastik Teknolojisi
2232-Petrokimya
3476-Plastik İşleme
3476-Plastik Teknolojisi
3262-Proses
2399-Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği
2399-Sınai Boya
Boya Teknolojisi 2
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği 2
Gıda Teknolojisi 2
Kağıt Teknolojisi 2
Kimya Teknolojisi 2
Kozmetik Teknolojisi 2
Laboratuvar Teknolojisi 2
Lastik ve Plastik Teknolojisi 2
Maden Teknolojisi 2
Oto Boya ve Karoseri 2
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 2
Sondaj Teknolojisi 2
Şarap Üretim Teknolojisi 2
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve DepolamaTeknolojisi 2
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2
Yağ Endüstrisi 2
Yapı Yalıtım Teknolojisi 2
—————————————————————————————————
1238-Büro Hizmetleri
3675-Büro Yönetimi
3229-Büro Yönetimi ve Sekreterlik
1752-Hukuk Sekreterliği
1939-Kütüphanecilik
2321-Sekreterlik
2817-Yönetim ve Ticaret Sekreterliği
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2
İnsan Kaynakları Yönetimi 2
İşletme Yönetimi 2
—————————————————————————————————
2969-Cam İşlemeciliği
1271-Çini Desinatörlüğü
1271-Çini Desinatörlüğü (Süslemecilik)
1286-Çinicilik ve Seramik
1286-Çinicilik ve Seramik (Dekorlama)
1286-Çinicilik ve Seramik (Şekillendirme)
4898-El Sanatları ve Seramik
1684-Grafik/ Grafik Sanatlar
3978-Grafik Tasarım
3826-Heykel
2247-Plastik Sanatlar
4443-Sanat ve Tasarım
2336-Seramik
2342-Seramik Sanatı
4458-Seramik ve Cam Teknolojisi
3063-Şekillendirme ve Desenleme
3565-Tasarım ve Teknolojisi / Tasarım Teknolojisi
Endüstriyel Cam ve Seramik 2
Mimari Dekoratif Sanatlar 2
Seramik, Cam ve Çinicilik 2
Seramik ve Cam 2
—————-
1244-Cer (Demiryolu)
1657-Genel Hizmetler (Demiryolu)
1814-İşletme
1814-İşletmecilik (Demiryolu)
4437-Raylı Sistemler Teknolojisi
4814-Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler
Elektrik-Elektronik)
4808-Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler İnşaat)
4829-Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler İşletme)
4794-Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler Makine)
2651-Tesisler (Demiryolu)
2802-Yol (Demiryolu)
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 2
Raylı Sistemler İşletmeciliği 2
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 2
Raylı Sistemler Makinistlik 2
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 2
—————————————————————————————————
1903-Cilt Bakımı ve Güzellik
1903-Cilt Bakımı ve Kuaförlük
4286-Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri
1903-Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakımı ve Epilasyon
1918-Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakımı ve Yapımı
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2
—————————————————————————————————
2948-Çay Teknolojisi
Çay Eksperliği 2
—————————————————————————————————
4161-Bahçecilik
2948-Çay Teknolojisi
2823-Genel Ziraat
3909-Makine (Tarım Meslek Lisesi)
3874-Makine-Tarım Teknolojisi
3895-Peyzaj
3373-Süs Bitkileri
2514-Tarım
3874-Tarım Teknolojisi
4093-Zeytin Teknolojisi
2823-Ziraat
Arıcılık 2
Bağcılık 2
Bahçe Tarımı 2
Bitki Koruma 2
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği 2
Endüstriyel Tavukçuluk 2
Et ve Ürünleri Teknolojisi 2
Fındık Eksperliği 2
Fidan Yetiştiriciliği 2
Kesme Çiçek Yetiştiriciliği 2
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi 2
Devamı:
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği 2
Mantarcılık 2
Organik Tarım 2
Ormancılık ve Orman Ürünleri 2
Pazarlama 2
Peyzaj ve Süs Bitkileri 2
Seracılık 2
Sulama Teknolojisi 2
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2
Süt ve Besi Hayvancılığı 2
Şarap Üretim Teknolojisi 2
Tarım 2
Tarım Makineleri 2
Tarımsal İşletmecilik 2
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2
Tarla Bitkileri 2
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2
Tohumculuk 2
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 2
——————————————— son
1265-Çevre Sağlığı
1265-Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Çevre Koruma ve Kontrol 2
Çevre Sağlığı 2
Çevre Temizliği ve Denetimi 2
Fizyoterapi 2
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2
—————————————————————————————————
1292-Çocuk Gelişimi
1292-Çocuk Gelişimi ve Bakımı
1292-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Çocuk Gelişimi 2
Sosyal Hizmetler 2
—————————————————————————————————
1547-Dekoratif El Sanatları
1485-Eğitim Araçları
1547-El Sanatları
1547-El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları ve Tek.
1547-El Sanatları ve Çiçek
1532-El ve Makine Nakışları
1678-Ev ve Giyim Aksesuarları
1678-Giyim ve Ev Aksesuarları
2179-Nakış
4443-Sanat ve Tasarım
Geleneksel El Sanatları 2
Halıcılık ve Kilimcilik 2
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2

————————
1327-Dekoratif Resim
3428-Dekoratif Sanatlar
3235-İç Mekan Düzenleme
3235-İç Mekan Tasarımı
3256-Konservasyon
4972-Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
2309-Restorasyon
4443-Sanat ve Tasarım
Eser Koruma 2
İç Mekan Tasarımı 2
Mimari Dekoratif Sanatlar 2
Mimari Restorasyon 2
—————————————————————————————————
3387-Deniz Turizmi
4018-Otel İşletmeciliği
2205-Otelcilik ve Turizm
2713-Turizm
Kültürel Miras ve Turizm 2
Turizm Rehberliği 2
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2
—————————————————————————————————
1369-Deri Konfeksiyon
1369-Deri-Hazır Giyim
3963-Düz Örgü (Triko)
2618-Erkek Terziliği
1678-Ev ve Giyim Aksesuarları
1663-Giyim
1663-Giyim Teknolojisi
4265-Giyim Üretim Teknolojisi
1678-Giyim ve Ev Aksesuarları
3119-Hazır Giyim
2618-Kadın Terziliği
3999-Kesim (Tekstil Konfeksiyon)
3119-Konfeksiyon
3241-Moda (Giysi) Tasarım
2096-Moda Resmi
3241-Moda Tasarım
3366-Örme Hazır Giyim
3586-Tekstil Konfeksiyon
2618-Terzilik
4039-Triko Desen
4045-Triko Konfeksiyon
3366-Trikotaj
4066-Yuvarlak Örgü (Penye)
Çorap ve Moda Tasarımı 2
Deri Konfeksiyon 2
Deri Teknolojisi 2
Giyim Üretim Teknolojisi 2
Moda Tasarımı 2
Tekstil Teknolojisi 2
—————————————————————————————————
4993-Diş Protez
1416-Diş Protez Teknisyenliği
Ağız ve Diş Sağlığı 2
Diş Protez Teknolojisi 2
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2
—————————————————————————————————
1443-Döküm
4217-Döküm Teknolojisi
1443-Dökümcülük
1443-Endüstriyel Döküm
1829-İzabe
2054-Metalurji / Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi)
Döküm 2
Makine 2
Metalurji 2
—————————————————————————————————
1464-Ebelik
3606-Ebelik-Hemşirelik
4306-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
1746-Hemşirelik
1945-Laborant
1951-Laboratuvar
4877-Laboratuvar Hizmetleri
1951-Laboratuvar Teknisyenliği
4883-Sağlık
2315-Sağlık Memurluğu
5006-Tıbbi Laboratuvar
3889-Veteriner-Laboratuvar
Diyaliz 2
Elektronörofizyoloji 2
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2
Evde Hasta Bakımı 2
Fizyoterapi 2
İlk ve Acil Yardım 2
İş ve Uğraşı Terapisi 2
Laborant ve Veteriner Sağlık 2
Laboratuvar Teknolojisi 2
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2
Perfüzyon Teknikleri 2
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2
Yaşlı Bakımı 2
—————————————————————————————————
4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
4725-Denizcilik (Gemi Elektroniği ve Haberleşme)
4731-Denizcilik (Gemi Otomasyonu)
1491-Elektrik
1505-Elektrik-Elektronik
4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi
4595-Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü
1526-Elektromekanik Taşıyıcılar
1511-Elektronik
1568-Endüstriyel Elektronik
3785-Endüstriyel Mekanik
4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)
3785-Endüstriyel Otomasyon Tek. (Mekanik/Makine)
1621-Gemi Elektroniği ve Haberleşme
2906-Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi
(Devamı)
3915-Mekatronik
2211-Otomatik Kumanda
4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniği)
2603-Telekomünikasyon
2672-Tıp Elektroniği
4841- Uçak Bakım (Uçak Elektroniği)
2927-Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği
2927-Uçak Bakımı ve Elektroniği
2927-Uçak Elektroniği
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2
Elektrik 2
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2
Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2
Elektromekanik Taşıyıcılar 2
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2
Elektronik Teknolojisi 2
Enerji Tesisleri İşletmeciliği 2
Grafik Tasarımı 2
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2
Mekatronik 2
Mobil Teknolojileri 2
Otomotiv Teknolojisi 2
Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 2
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi 2
Uçak Teknolojisi 2
—————————————————————————————————
1491-Elektrik
1767-İnşaat
4312-İnşaat Teknolojisi
1808-İş Makineleri
1808-İş Makineleri Bakım ve Onarım
1808-İş Makineleri Operatörlüğü
1856-Kimya
4327-Kimya Teknolojisi
1987-Makine
4369-Makine Teknolojisi
4381-Motorlu Araçlar Teknolojisi
2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel)
4416-Otomotiv Teknolojisi
İş Sağlığı ve Güvenliği 2
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 2
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2
—————————————————————————————————
3785-Endüstriyel Mekanik
3785-Endüstriyel Otomasyon Tekn. (Mekanik/Makine)
4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
3214-Hidrolik ve Pnömatik
3214-Hidrolik Pnömatik Teknolojileri
2906-Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi
4369-Makine Teknolojisi
2048-Metal İşleri
4375-Metal Teknolojisi
2054-Metalurji
2054-Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi)
Kaynak Teknolojisi 2
Tahribatsız Muayene 2
—-
3847-Ev Ekonomisi (Ev Ekonomisi Meslek Lisesi)
Tarım 2
—————————————————————————————————
3805-Fotoğrafçılık
1615-Gazetecilik
4903-Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımı
4292-Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
3811-Halkla İlişkiler ve Tanıtım
3497-İletişim
4553-Organizasyon Hizmetleri
4568-Radyo Sinema ve Televizyon
3277-Radyo Televizyon / Radyo-Televizyon
Basım ve Yayın Teknolojileri 2
Basın ve Yayıncılık 2
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2
Marka İletişimi 2
Medya ve İletişim 2
Radyo ve Televizyon Programcılığı 2
Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2
Reklamcılık 2
—————————————————————————————————
4197-Deniz Araçları Yapımı
3449-Gemi İnşaa
1642-Gemi Yapımı
Gemi İnşaatı 2
—————————————————————————————————
3805-Fotoğrafçılık
4271-Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf ve Grafik
1684-Grafik / Grafik Sanatlar
3978-Grafik Tasarım
2749-Resim (Anadolu Kız Meslek L. / Kız Meslek L.)
4443-Sanat ve Tasarım
3565-Tasarım ve Teknolojisi / Tasarım Teknolojisi
2749-Uygulamalı Resim (Anadolu Kız Meslek L. /
Kız Meslek Lisesi)
Basım ve Yayın Teknolojileri 2
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2
Grafik Tasarımı 2
Halıcılık ve Kilimcilik 2
Marka İletişimi 2
Mimari Dekoratif Sanatlar 2
Reklamcılık 2
—————————————————————————————————
1684-Grafik / Grafik Sanatlar
3978-Grafik Tasarım
3565-Tasarım ve Teknolojisi / Tasarım Teknolojisi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2
Grafik Tasarımı 2
———————————
4773- Denizcilik (Balıkçı Gemisi Kaptanlığı)
4752-Denizcilik (Gemi Yönetimi)
4788-Denizcilik (Yat Kaptanlığı)
1699-Güverte
1704-Güverte-Avlama
3779-Yat Kaptanlığı
Deniz Ulaştırma ve İşletme 2
Su Altı Teknolojisi 2
Yat İşletme ve Yönetimi 2
Yat Kaptanlığı 2
—————————————————————————————————
4292-Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
3811-Halkla İlişkiler ve Tanıtım
3497-İletişim
4553-Organizasyon Hizmetleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri 2
—————————————————————————————————
4862-Harita-Tapu-Kadastro
1719-Harita ve Kadastro
2508-Tapu Kadastro
Harita ve Kadastro 2
Tapu ve Kadastro 2
—————————————————————————————————
1725-Hayvan Sağlığı
1945-Laborant
1725-Veteriner Sağlık
2755-Veteriner Sağlık Teknisyenliği
3889-Veteriner-Laboratuvar
Laborant ve Veteriner Sağlık 2
Süt ve Besi Hayvancılığı 2
Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme 2
—————————————————————————————————
2844-İmam Hatip (İmam Hatip Lisesi/İmam Hatip
Okulu/İmam Hatip Lisesi (Y. Dil Ağırlıklı) /
Anadolu İmam Hatip Lisesi)
İlahiyat 2
—————————————————————————————————
1808-İş Makineleri
1808-İş Makineleri Bakım ve Onarım
1808-İş Makineleri Operatörlüğü
2137-Motor/Motor(Benzinli) / Motor (Dizel)
4381-Motorlu Araçlar Teknolojisi
4835-Uçak Bakım (Uçak Gövde Motor)
3669-Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde Motor
3669-Uçak Bakım Teknisyenliği ve
Havayolu Teknisyenliği (Gövde Motor)
2728-Uçak Motorları
2734-Uçak Motorları Bakım ve Onarımı
4416-Otomotiv Teknolojisi
Makine 2
Otomotiv Teknolojisi 2
Tarım Makineleri 2
Uçak Teknolojisi 2
—————————
1856-Kimya
4327-Kimya Teknolojisi
Eczane Hizmetleri 2
—————————————————————————————————
1856-Kimya
4327-Kimya Teknolojisi
1972-Maden
Endüstriyel Cam ve Seramik 2
Seramik, Cam ve Çinicilik 2
Seramik ve Cam 2
—————————————————————————————————
1883-Kooperatifçilik
Kooperatifçilik 2
—————————————————————————————————
1924-Kuyumculuk
3393-Kuyumculuk Takı Tasarımı
4003-Kuyumculuk Teknolojisi
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2
—————————————————————————————————
1972-Maden
Maden Teknolojisi 2
Sondaj Teknolojisi 2
—————————————————————————————————
3345-Mahalli İdareler
Yerel Yönetimler 2
—————————————————————————————————
3909-Makine (Tarım Meslek Lisesi)
3874-Makine-Tarım Teknolojisi
3874-Tarım Teknolojisi
Tarım Makineleri 2
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2
—————————————————————————————————
2006-Maliye
4918-Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
4396-Muhasebe ve Finansman
Maliye 2
—————————————————————————————————
3173-Mermer Teknolojisi
3173-Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşçılığı)
3648-Süsleme Taşçılığı
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2
—————————————————————————————————
2069-Meteoroloji
—————————————————————————————————
4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
2191-Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği
5012-Ortopedik Protez ve Ortez
2672-Tıp Elektroniği
Ortopedik Protez ve Ortez 2
——-
2253-Radyoloji
2253-Radyoloji Teknisyenliği
2268-Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı
Elektronörofizyoloji 2
Fizyoterapi 2
Nükleer Tıp Teknikleri 2
Radyoterapi 2
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2
—————————————————————————————————
2378-Sıhhi Tesisat
2384-Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma
2912-Soğutma ve İklimlendirme
4485-Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
3517-Tesisat Teknolojisi
3167-Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz)
3654-Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat)
3152-Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat)
3152-Tesisat Tek. (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı)
3152-Tesisat Teknolojisi (Isıtma-
Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı)
3167-Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı
Cihazları Bakım ve Onarımı)
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2
Yapı Tesisat Teknolojisi 2
—————————————————————————————————
4767-Denizcilik (Su Ürünleri Üretimi)
2452-Su Ürünleri
2452-Su Ürünleri-İşleme
2452-Su Ürünleri-Üretme
Su Ürünleri 2
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 2
—————————————————————————————————
3229-Büro Yönetimi ve Sekreterlik
4966-Sağlık Hizmetleri Sekreterliği
3538-Tıbbi Sekreterlik
2687-Tıp Sekreterliği
Ağız ve Diş Sağlığı 2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2
İnsan Kaynakları Yönetimi 2
Odyometri 2
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2
—————————————————————————————————
2672-Tıp Elektroniği
4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Elektronörofizyoloji 2
Odyometri 2
—————-
4306-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
3832-Yaşlı Hizmetleri
Ameliyathane Hizmetleri 2
Diyaliz 2
Elektronörofizyoloji 2
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2
Evde Hasta Bakımı 2
Fizyoterapi 2
İlk ve Acil Yardım 2
İş Sağlığı ve Güvenliği 2
İş ve Uğraşı Terapisi 2
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 2
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2
Sosyal Hizmetler 2
Yaşlı Bakımı 2
—————————————————————————————————
4951- Acil Sağlık Hizmetleri
3523-Acil Tıp Teknisyenliği
1051-Anestezi / Anestezi Teknisyenliği
4987-Anestezi ve Reanimasyon
1464-Ebelik
3606-Ebelik-Hemşirelik
1746-Hemşirelik
3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği
4883-Sağlık
2315-Sağlık Memurluğu
Ağız ve Diş Sağlığı 2
Odyometri 2
Podoloji 2
—————————————————————————————————
1746-Hemşirelik
Anestezi 2
—————————————————————————————————
Okul Türü, Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu Olanlar
Ameliyathane Hizmetleri 2
Anestezi 2
Çevre Sağlığı 2
Diyaliz 2
Elektronörofizyoloji 2
İlk ve Acil Yardım 2
Odyometri 2
Ortopedik Protez ve Ortez 2
Otopsi Yardımcılığı 2
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2
Perfüzyon Teknikleri 2
Radyoterapi 2
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2

Yorumlar

2 yıllık

sınavsız ggeçiş diye para yatırmayı unuttum arkadaşa dedim oda bana ek tercih sana çıkarsa gidebilirsin dedi bi şansım daha var mı yoksa bir senem boşuna mı gitti..

sınavsız geçiş hakkım devam ediyormu

iyi günler 2007 yılında ticaret meslek lisesi büro yön.ve sekreterlik bölümünden mezun oldum ama dikey geçiş hakkımı kullanmadım sınavsız 2 yıllıga geçiş yapabilirmiyim

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Bu yıl hangi sınavlar olacak? Üniversite öncesi ve sonrası sınavlar ile alakalı bilgiler basında çıkan haberler tek bir adreste. Sitemiz sadece haber ve bilgi portalıdır.