KPSS Kalkıyor mu? İşte Son Durum

Bakan Faruk Çelik, KPSS sınavının kaldırılmasına yönelik iddaa ve sorulara cevap verdi.

İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan'a KPSS'nin kaldırılacağı iddiasının doğru olup olmadığını sordu. Başbakan adına önergeye cevap veren Çalışma Bakanı Faruk Çelik, KPSS'nin kaldırılmasına yönelik bir çalışmanın olmadığını açıkladı.

YÖNETMELİĞE İŞARET ETTİ

Soru önergesini yanıtlayan Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Devlet Memurları Kanununun 50'nci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'te ise; kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) (A) veya (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda olduklarının hükme bağlandığı belirtildi.

Çalışma Bakanı, mezkur Yönetmelik gereği memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla uygulanan bu sistemde, Devlet memuru olmak isteyen adayların işe yerleştirilmelerinin adayların Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmelerini müteakiben başladığını kaydetti.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI KPSS SONUÇLARINA GÖRE ALIM YAPIYOR

A grubu kadrolar için anılan Yönetmeliğin 14'ncü maddesine göre; adayların öncelikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak KPSS' ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmalarının şart olduğunu kaydeden Çalışma Bakanı, kamu kurum ve kuruluşlarının KPSS puan sonuçlarına göre belirlenen adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlara aldığını ve sonuçta başarılı olan adayların atamalarının yapıldığını söyledi.

Çalışma Bakanı, B grubu kadro ve pozisyonlar için ise kurumsal alım ve merkezi yerleştirme sistemi uygulandığını ifade ederek şöyle dedi:

SINAV SONUCUNA GÖRE YAZILI VE SÖZLÜ SINAV

"Merkezi yerleştirme sisteminde, personel alımı adayların ÖSYM Başkanlığınca KPSS Tercih Kılavuzu ile ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara başvurmaları halinde, KPSS puanları, kurum ve unvan tercihleri ile KPSS Tercih Kılavuzu'nda belirtilen nitelikler dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, adayların yerleştirilmelerinde başka bir niteliğe göre ayrım yapılması söz konusu değildir. B grubu kadrolar için yapılan kurumsal alımda da kamu kurum ve kuruluşları, KPSS puan sonuçlarına göre belirlenen adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlara almakta ve sonuçta başarılı olan adayların atamaları yapılmaktadır."

"KPSS SINAVININ KALDIRILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA YOK"

KPSS sınavının kaldırılmasına yönelik bir çalışma bulunmadığını belirten Çalışma Bakanı, "KPSS sınavlarından sonra yapılan sözlü sınavlarda, adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirme yapılmakta; ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirme gerçekleştirilmektedir" dedi.

İŞTE SORU ÖNERGESİ;

Basına yansıyan haberlere göre, Kamu, personeli alımlarında, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartını kaldıracağı, her kurumun kendi yazı ve sözlü sınavını yapacağı iddia edilmektedir. Haberde yeni kamu personeli alım sistemin ilk olarak Başbakanlık, Maliye, Hazine, BDDK gibi kurumlarda bürokrat yetiştirmeye yönelik A grubu kadrolar ve üniversite mezunları için uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda;

1- Kamu Personel alımlarında KPSS sınav şartının kaldırılacağı iddiası doğru mudur?

2- İddia doğru ise, hangi gerekçeler ile KPSS sınav şartı kaldırılmak istenmektedir?

3- Kamu personeli alımlarında idarenin takdir hakkı şartı olması, partizanca uygulamaları ve anayasal hak ihlallerini beraberinde getirmez mi?

4- Kamu Personel Seçme Sınavının kaldırılması planlanmakta mıdır?

5- Kamu personel alımlarında kurumların yapacağı sınavlarda torpil nasıl önlenecektir?

6- Sözlü Mülakatlarda kamera kaydı yapılacak mıdır? Bu kayıtlar istenmesi halinde mülakata katılan kişiye verilecek midir?

7- Kamera kaydı olmayan mülakatlarda şeffaflık nasıl sağlanacaktır?

8- Sözlü mülakatlarla amaçlanan nedir?

9- Kurumların yapacağı sözlü sınavlarda etnik, dinsel, mezhepsel ayrımcı uygulamalar nasıl önlenecektir? Bu durumda İnsan Haklarına aykırı değil midir? İnsan hakları ihlallerinin önüne nasıl geçilecektir?

10- Yeni sistem ile birlikte iktidara yandaş olmayanların kamu personeli olması olanaksız hale mi getirilmek isteniyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in soru önergesine verdiği cevabın tam metni;

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN DR. M. SEZGİN TANRIKULU' NUN 7/58393 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZ

Bilindiği üzere, Anayasamızın 70 nci maddesinde; "Her Türk, kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemeyeceği" düzenlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu; "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'te ise; kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavımda (KPSS) (A) veya (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Mezkur Yönetmelik gereği memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla uygulanan bu sistemde, Devlet memuru olmak isteyen adayların işe yerleştirilmeleri; adayların Kamu Personel Seçme Sınavıma (KPSS) girmelerini müteakiben başlamaktadır. A grubu kadrolar için anılan Yönetmeliğin 14 ncü maddesine göre; adayların öncelikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak KPSS' ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları şarttır. Kamu kurum ve kuruluşları, KPSS puan sonuçlarına göre belirlenen adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlara almakta ve sonuçta başarılı olan adayların atamaları yapılmaktadır.

B grubu kadro ve pozisyonlar için ise kurumsal alım ve merkezi yerleştirme sistemi uygulanmaktadır. Merkezi yerleştirme sisteminde, personel alımı adayların ÖSYM Başkanlığınca KPSS Tercih Kılavuzu ile ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara başvurmaları halinde, KPSS puanları, kurum ve unvan tercihleri ile KPSS Tercih Kılavuzu'nda belirtilen nitelikler dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, adayların yerleştirilmelerinde başka bir niteliğe göre ayrım yapılması söz konusu değildir. B grubu kadrolar için yapılan kurumsal alımda da kamu kurum ve kuruluşları, KPSS puan sonuçlarına göre belirlenen adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlara almakta ve sonuçta başarılı olan adayların atamaları yapılmaktadır.

Bu itibarla Bakanlığımız tarafından KPSS sınavının kaldırılmasına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır.

KPSS sınavlarından sonra yapılan sözlü sınavlarda, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirme yapılmakta; ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirme gerçekleştirilmektedir.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Bu yıl hangi sınavlar olacak? Üniversite öncesi ve sonrası sınavlar ile alakalı bilgiler basında çıkan haberler tek bir adreste. Sitemiz sadece haber ve bilgi portalıdır.